veda-technika-msk.vsb.cz

Náš projekt

Podpora technických a přírodovědných oborů (PTPO) v Moravskoslezském kraji
Regionální monitorovací a koordinační centrum

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU Ostrava) realizuje veřejnou zakázku Podpora technických a přírodovedných oborů v Moravskoslezském kraji. Hlavním cílem zakázky je podpora a propagace technických a přírodovědných oborů na regionální úrovni. Cíl je naplňovám prostřednictvím tří aktivit.

Kalendář akcí

Informace o akcích směřujících k podpoře zájmu o studium technických a přírodovědných oborů v Moravskoslezském kraji

V tuto chvíli neprobíhají žádné akce.

Všimněte si také celoročních akcí...

V tuto chvíli neprobíhají žádné akce.